Комунальне підприємство "Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр" Волинської обласної ради

Послуги

Діагностика (28)
Консультації лікарів (7)

Записатись до лікаря

Cповіщення
Ваше повідомлення надіслано! Адміністратор зв'яжеться з Вами найближчим часом

Лікарі

26 Лікарів

Новини

Статті

 • 31 Серпня 2022 16:58
  Діагностика туберкульозу легенів у дітей залишається проблемою, особливо у дітей з найвищим ризиком його розвитку у віці до 5 років.Цю недугу часто  важко діагностувати у зв’язку з фізіологічними особливостями дітей, відсутністю можливості зібрати  зразок мокротиння та малою кількістю мікобактерій у мокротинні. Тому, для отримання зразка застосовують  індукцію мокротиння, проведення бронхоскопії або аспірацію промивних вод  шлунку.

Про нас

Комунальне підприємство “Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр” Волинської обласної ради надає послуги третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, Забезпечує  населення   області  стаціонарною, поліклінічною (в тому числі консультативною) та паліативною фтизіатричною медичною допомогою.

Підприємство є:

 • головним спеціалізованим лікувально-діагностичним закладом області, який забезпечує попередження, своєчасне виявлення та висококваліфіковане лікування туберкульозу;
 • здійснює організаційно-методичне керівництво протитуберкульозною роботою загальних лікувально-діагностичних закладів області.

24.10.2019року згідно наказу МОЗ України КП “ВОФМЦ отримало ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальностями:

1. Лікарські спеціальності:

 • Організація і управління охороною здоров’я;
 • акушерство і гінекологія;
 • анестезіологія;
 • бактеріологія;
 • дієтологія;
 • ендокринологія;
 • ендоскопія;
 • інфекційні хвороби;
 • клінічна лабораторна діагностика;
 • наркологія;
 • неврологія;
 • отоларингологія;
 • офтальмологія;
 • пульмонологія;
 • рентгенологія;
 • терапія;
 • торакальна хірургія;
 • ультразвукова діагностика;
 • фізіотерапія, фтизіатрія;
 • дитяча фтизіатрія;
 • хірургія.

2. Спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою:

 • лабораторна справа (клініка);
 • лабораторна справа (гігієна);
 • сестринська справа;
 • сестринська справа (операційна);
 • рентгенологія;
 • медична статистика.

В 2020 році зроблена реконструкція та капітальний ремонт приймального відділення. Проведено капітальний ремонт лікувального корпусу КП “ВОФМЦ”.

В 2021році згідно вимогам Стандарту з інфекційного контролю, проведено відокремлення потоків пацієнтів і створення чистої зони для персоналу адміністрації, було проведено ремонт в диспансерному відділенні та перенесення адміністративних кабінетів. Проведено ремонт приміщень харчоблоку. Підприємство адаптоване до потреб маломобільних груп населення.

Ліжковий фонд КП “ВОФМЦ” станом на 01.11.2021року становить 105 ліжок.

У підприємстві використовуються сучасні методики обстеження, у тому числі із застосуванням ендоскопічної апаратури, фібробронхоскопії, відеоторакоскопії. У кабінеті функціональної діагностики визначається функція зовнішнього дихання та ЕКГ, використовуються методи інгаляційної та ендобронхіальної терапії.

Інформаційно-аналітичний відділ КП “ВОФМЦ” оснащений сучасною комп’ютерною технікою. В рамках його роботи проводиться комп’ютеризація всіх процесів та внесення електронних даних щодо діагностики та лікування хворих на туберкульоз. ІАВ слідкує за уніфікацією ведення медичної документації та статистичної обробки даних у протитуберкульозних службах районів області. Здійснюється моніторинг за випадками захворювань та веденням туберкульозних хворих на всіх етапах діагностики, лікування та диспансерного обліку.

На базі підприємства налагоджена робота ЦЛКК (центральної лікарська консультативна комісія) по виявленню та веденню хворих на туберкульоз в області.

Фахівці КП “ВОФМЦ” надають консультативну допомогу населенню та лікувальним закладам області.

У підприємстві запроваджена наукова організація праці, впроваджено нові досягнення медицини в рамках охорони здоров’я. Налагоджено використання новітніх досягнень у медицині та використання препаратів при лікуванні туберкульозу.


Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр (ЄДРПОУ: 43020245) (наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 29.11.2021)
Структура КП “ВОФМЦ”

КП «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Волинської обласної ради:

1. Керівний склад:

1.1. Генеральний директор – Нискогуз Іван Онуфрійович

1.2. Медичний директор – Чурсіна Наталія Сергіївна

1.3. Медичний директор з амбулаторно-поліклінічної роботи – Комар Оксана Іванівна

1.4. Заступник генерального директора з економічних питань – Гудкова Ольга Петрівна

1.5 заступник генерального директора з технічних питань - Урін Валерій Михайлович

2. Стаціонарні відділення:

 • Відділення легеневого туберкульозу (з туберкульозними ліжками для дітей та ліжками інтенсивної терапії)-70 ліжок, з них: 10 ліжок для лікування хірургічним методом, 20 ліжок для лікування чутливого туберкульозу, 40 ліжка для лікування МРТБ та РРТБ, 3 ліжка для лікування туберкульозу у хворих з психічними розладами, 5 туберкульозних ліжок для дітей, 3 ліжок інтенсивної терапії.
 • Рентгенологічне відділення та кабінет ультразвукової діагностики

Лікар рентгенолог Сльозко Руслана Михайлівна

3. Диспансерне відділення:

 • Реєстратура;
 • Кабінети лікарів-фтизіатрів;
 • Кабінет лікаря – офтальмолога;
 • Кабінет лікаря-акушер-гінеколога;
 • Кабінет лікаря-отоларинголога;
 • Кабінети консультативного прийому;
 • Кабінет функціональної діагностики;
 • Процедурний кабінет;
 • ДОТ-кабінет;
 • Приймальне відділення

4. Діагностично-допоміжні підрозділи:

 • Рентгенологічне відділення, в тому числі флюоростанція та кабінет УЗД;
 • Клініко-діагностична та бактеріологічна лабораторія;
 • Лікарняна аптека

5. Інформаційно-аналітичний відділ.

6. Адміністративно-управлінські підрозділи та служби.

7. Господарсько-допоміжні служби та підрозділи.

Історія лікарні КП “ВОФМЦ”

Створення протитуберкульозної мережі Волинської області, з підготовкою перших фахівців з фтизіатрії, розпочалося в 1944 році та тривало по 1954 рік, відкривались протитуберкульозні диспансери в м. Луцьку, м. Володимир-Волинському, в м. Ковелі; тубсанаторій для лікування дітей та хворих кістково-суглобовим туберкульозом, тубвідділення в ЦРЛ для лікування хворих на туберкульоз легень та з туберкульозним менінгітом. В цей період широко застосовується лікувальний пневмоторакс, пневмоперитонеум, колапсохірургічні втручання. Знаходять перше застосування протитуберкульозні препарати: стрептоміцин (1945рік), ПАСК (1946 рік), фтивазид (1952рік). Для антибактеріальної терапії в цей період характерна монотерапія, що була обумовлена недостатніми знаннями про медикаментозну резистентність та синергізм дії при поєднанні препаратів. Тривалість застосування препарату була короткою та відносно короткими були й терміни стаціонарного лікування.

В 1963 році фтизіатрична мережа області нараховувала 10 тубдиспансерів, 1200 лікарняних та 500 санаторних ліжок. Забезпеченість стаціонарними ліжками становила 18 ліжок на 10000 населення. В цей час відбулось вдосконалення методів лікування антибактеріальними препаратами – розпочато комбіноване застосування АБП, тривале призначення з врахуванням медикаментозної резистентності до препаратів. З’явились нові протитуберкульозні препарати – циклосерин, біоміцин, канаміцин, етіонамід, піразінамід, етоксид.

В 1964 році відбулась реорганізація фтизіатричної стаціонарної служби області, Волинський обласний туберкульозний диспансер, який знаходився у пристосованій будівлі на вул. І.Франка, переведений в приміщення колишньої обласної лікарні на вул. Львівську 50. Обласний туберкульозний диспансер розрахований на 400 стаціонарних ліжок., в структуру входили: 2 терапевтичні відділення, хірургічне відділення, відділення позалегеневого туберкульозу, дитяче, диспансерне , рентгенологічне відділення та лабораторія. Були ліквідовані малопотужні диспансери. залишився Ковельський міський диспансер. створені 4 тублікарні та тубвідділення в ЦРЛ. Покращилась матеріально-технічна база обласного тубдиспансеру, стало можливим впровадити в практику нові досягнення фтизіатрії як в діагностиці, так і в лікуванні хворих. Характерне широке використанням протитуберкульозних антибіотиків – ріфампіцин та препаратів ІІ ряду. Антибактеріальна терапія поєднується з патогенетичними та стимулюючими методами лікування. Велика увага приділялась оперативному лікуванню, широко застосовувалися органо-корегуючі операції, ендобронхіальні та внутрішньо-кавернозні заливки АБП, інтратрахеальні введення, бронхоскопічні санації.

Протягом 1970-1980 років покращувалась матеріально-технічна база обласного туберкульозного диспансеру, знижувалась захворюваність на туберкульоз, закривались тубвідділення в ЦРЛ.

В 1991 році добудований новий корпус, де було розташовано дитяче відділення,яке було повністю ізольовоне. Збудовані: нова кухня та їдальня для хворих, відкрито третє терапевтичне відділення, що спеціалізувалось на діагностиці туберкульозу легень та лікуванні туберкульозних менінгітів.

В 1996 році за кошти обласного бюджету було закуплено аналізатор мікробіологічний BD BACTEC MGIT 960, що дозволило покращити бактеріологічну діагностику туберкульозу.

В 1999 році створено ОТМПО (обласне територіальне медичне протитуберкульозне об єднання) на 600 ліжок, в склад якого увійшли: обласний туберкульозний диспансер – 380 ліжок, Луківська туберкульозна лікарня (Турійський район)- 110 ліжок, Поворська туберкульозна лікарня (Ковельський район) -50 ліжок, Хотешівська туберкульозна лікарня (Камінь-Каширський район) - 60 ліжок.

Фтизіатрична служба почала працювати згідно вимог стандартів ВООЗ. Було запроваджено ДОТС-стратегію, збільшився арсенал протитуберкульозних препаратів (аміноглікозиди, фторхінолони, комбіновані препарати, ріфатер та ін.). В хірургічному відділенні виконувались операції: від сегментарних до пульмонектомії, торакопластики, кавернопластики. Освоєно торакоскопію з біопсією плеври, що дало змогу в найкоротший час визначати етіологію гідротораксу.

Матеріально-технічна база закладу з року в рік покращується: здійснюється закупівля нового обладнання, проводяться ремонти.

В 2007 році збудовано котельню на газовому паливі, оновлено систему водопроводу. В 2012 році зроблено ремонт будівлі, куди буде переміщений бактеріологічний відділ клініко-діагностичної та бактеріологічної лабораторії.

В 2014 році введено в експлуатацію відокремлене дитяче приймальне відділення.

В 2015 році добудовано відділення для лікування хворих на стійкі форми туберкульозу із боксованими палатами, завершено капітальний ремонт дитячого відділення. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, щодо преорітету на амбулаторне лікування позпочато поступове скорочення ліжкового фонду.

27.05.2019 року створено Комунальне підприємство «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Волинської обласної ради (далі – КП “ВОФМЦ”) на 270 ліжок - шляхом злиття обласного територіального медичного протитуберкульозного об’єднання, Луківської туберкульозної лікарні, Поворської та Хотешівської туберкульозних лікарень, відповідно до рішення Волинської обласної ради від 20.12.2018 року № 22/43 «Про реорганізацію закладів охорони здоров’я, що є суб’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області». Поворська туберкульозна лікарня, Луківська туберкульозна лікарня , та Хотешівська туберкульозна лікарня увійшли у склад КП “ВОФМЦ”, як структурні підрозділи, стаціонарні відділення: 1. Поворське фтизіатричне паліативне відділення № 4; 2. Луківське відділення легеневого туберкульозу № 5; 3. Хотешівське відділення легеневого туберкульозу № 6. Згідно наказу КП “ВОФМЦ” №158-од від 08.11.2019р. Луківське відділення легеневого туберкульозу № 5 та Хотешівське відділення легеневого туберкульозу № 6-закриті. Згідно наказу КП “ВОФМЦ” №61-од від 13.03.2020р. Поворське фтизіатричне паліативне відділення № 4 - закрите.

24.10.2019 року згідно наказу МОЗ України КП “ВОФМЦ отримало ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальностями: лікарські спеціальності: Організація і управління охороною здоров’я, акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, отоларингологія, офтальмологія, пульмонологія, рентгенологія, терапія, торакальна хірургія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, фтизіатрія, дитяча фтизіатрія, хірургія спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), сестринська справа, сестринська справа (операційна), рентгенологія, медична статистика.

В 2020 році зроблена реконструкція та капітальний ремонт приймального відділення. Проведено капітальний ремонт лікувального корпусу КП “ВОФМЦ”.

В 2021році згідно вимогам Стандарту з інфекційного контролю, проведено відокремлення потоків пацієнтів і створення чистої зони для персоналу адміністрації, було проведено ремонт в диспансерному відділенні та перенесення адміністративних кабінетів. 

Відділення легеневого туберкульозу

Відділення легеневого туберкульозу розраховане на 70 ліжок, з них 20 ліжок для лікування чутливого туберкульозу, 40 ліжок для лікування МРТБ та РРТБ, 5 туберкульозних ліжок для дітей, 3 ліжка для лікування туберкульозу у хворих з психічними розладами та 3 ліжок інтенсивної терапії.

Завідувач відділення – Дудко Ірина Володимирівна.

Диспансерне відділення

Забезпечує надання спеціалізованої фтизіатричної консультативної, діагностичної та лікувальної допомоги населенню міста Луцька та області.

Завідувач відділення – Драчинська Еліна Леонідівна.

У відділенні працюють кабінети консультативного прийому вузьких спеціалістів:

 • лікаря офтальмолога – Здоровій Оксана Львівна;
 • лікаря нарколога – Мірзахмедова  Людмила Абдурахманівна;
 • лікаря невролога –  Прокопюк Сергій  Іванович;
 • лікаря акушер – гінеколога – Рак Оксана Василівна;
 • лікаря ендокринолога – Табачак Алла Федосіївна;
 • консультативний прийом дітей та підлітків –  Войтович Марія Володимирівна.
Клініко-діагностична та бактеріологічна лабораторія

Основним завданням КДЛ є проведення лабораторних діагностичних досліджень, необхідних для встановлення діагнозу пацієнта, диференціальної діагностики та контролю за лікувальним процесом:

 • виконання лабораторних досліджень при обстеженні пацієнтів диспансерного та стаціонарних відділень.
 • здійснення мікробіологічних досліджень на туберкульоз відповідно до діючих нормативно-правових актів МОЗ України, є лабораторією ІІІ – ІІ – І рівнів.
 • визначення чутливості виділених мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів.

В. о. завідувача відділення – Кондратюк Наталія Володимирівна.

Рентгенологічне відділення та кабінет ультразвукової діагностики

Основними завданнями відділення є надання висококваліфікованої рентгенодіагностичної допомоги, визначення найбільш оптимальних рентгенодіагностичних досліджень (рентгенографія, флюорографія, томографія), впровадження комплексних методів із залучення лікарів інших спеціальностей, зокрема, хірургічного відділення та надання консультативної допомоги фахівцям клінічних підрозділів з питань рентгенодіагностики.

Завідувач відділення – Мостова Валентина Володимирівна.

Статут КП “ВОФМЦ”
Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів
Контактні номери

Прийомна генерального директора: +38 (033) 273-90-10;

Реєстратураф: +38 (033) 273-90-11;

Бухгалтерія: +38 (033) 273-90-12; 

Приймальне відділення: +38 (033) 273-90-13.

Зручності для клієнтів

 • Wi-Fi Зона
  Wi-Fi Зона
 • Оплата карткою
  Оплата карткою
 • Парковка
  Парковка

Відгуки

Для публікації на сайті введіть ім’я та email
Залишилось символів - 1000

Відгуки про клініку

 • Тетяна
  27 березня, 2024
  Добрий день. Хочу щиро подякувати чудовому лікарю Дудко Ірині Володимирівні. Коли в нашій сім'ї сталася біда, вона нас вислухала, доступно все пояснила, і призначила нам лікування, яке нам допомогло. Під час лікування вона нас підтримувала,  заспокоювала. За це ми їй дуже вдячні, за її професіоналізм, доброту і людяність. Хай Бог Вас оберігає!!!
 • Тетяна
  24 березня, 2024
  Добрий вечір, хочу дуже подякувати лікарям протитуберкульозного диспансеру.Дев'ять місяців тому у мене виявили туберкульоз хребта,це для мене був шок і відчай.Лікар Комар Оксана Іванівна, настільки мене підтримувала,заспокоювала (я думала,що таких лікарів вже не існує)що  у мене з'явились сили і надія на повне одужання.Дуже вам вдячна за вашу доброту і людяність!Нехай  вам  щастить.
 • Марія Костюк
  28 червня, 2023
  Щиро дякуємо за кваліфіковану допомогу лікарів протитуберкульозного диспансеру м.Луцьк нашому брату,Костюку Петру Васильовичу,особливо медичному директору Чурсіні Наталі Сергіївна,медсестрі Яні,медперсоналу.Завдяки їхньому лікуванню,дуже хорошому,приємному ставленні наш брат зараз живе повноцінним життям.Дай Вам Бог міцного здоров'я і довгих років життя!!!????????

Поставити запитання

З метою забезпечення безпеки на час воєнного положення карта прихована.
Телефони
Телефони

+38 0X XXXX

 • +38 033 273 90 10
 • +38 033 273 90 11
 • +38 033 273 90 13
Адреса сайту
Адреса сайту
http://otmpo.volyn.ua
Адреса
Адреса
Графік роботи
Графік роботи
Стаціонарна допомога надається цілодобо, без вихідних;
Поліклінніка Пн-Пт з 8.30 до 17.30, Сб. з 8.30 до 13.00, Нд.- вихідний.
Сподобалось? Поділіться з друзями
Записатись до лікаря Поставити запитання Порушення зору +aA Збільшити шрифт -aA Зменшити шрифт
update
update bs_stat set counters = counters+1 where id = 8951048
Купити в один клік
Вiдбiрне